Ảnh đại diện

0

Quảng cáo đã Bán

1

Tổng số tin

Liên hệ

90 Lượt xem
11/07/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:+ Quản lý nhân viên, kiểm tra nhắc...

20,000,000đ (Thương lượng)

192 Trần Quý, phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
hàng đầu