136 Lượt xem
05/10/2022

10,000,000$ (Thương lượng)

67/12d Thới Tây 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
hàng đầu