Di dời sửa thi công nhà kho xưởng

Chuyên di dời sửa chữa thi công nhà kho xưởng, cơ khi Đông Thịnh Phát Công ty TNHH cơ khí Đông thịnh Phát, Nhận Thi công lắp dựng, sửa chữa, di dời nhà kho xưởng, nhà tiền chế với nhiều năm kinh nghiệ...