Gói đăng tin tiết kiệm nhất ủng hộ mình ly cà phê nhé!

Bạn xem các gói đăng tin dưới đây, Có thể bấm chọn một gói đăng ký với nhiều tính năng và ưu đãi lẫn thời gian lâu hơn và được hỗ trợ SEO 24/7.

sale image
Giảm giá
Gói 3 tin
5,00010,000₫
 • Hiệu lực 30 Ngày
 • Rao vặt thường 3
 • Quảng cáo nổi bật 1
 • Up tin lên đầu 1
 • Số lượng hình ảnh 3
 • Cho phép đặt giá thầu 1
 • Video URL
 • Cho phép nhập từ khóa dễ tìm kiếm
sale image
Giảm giá
Gói tiết kiệm
10,00020,000₫
 • Hiệu lực 10 Ngày
 • Rao vặt thường 2
 • Quảng cáo nổi bật 2
 • Up tin lên đầu 2
 • Số lượng hình ảnh 5
 • Cho phép đặt giá thầu 1
 • Video URL
 • Cho phép nhập từ khóa dễ tìm kiếm
 • Chuyên mục: TẤT CẢ
sale image
Giảm giá
Gói tiêu chuẩn
50,000100,000₫
 • Hiệu lực 50 Ngày
 • Rao vặt thường 5
 • Quảng cáo nổi bật 5
 • Up tin lên đầu 5
 • Số lượng hình ảnh 5
 • Cho phép đặt giá thầu 5
 • Video URL
 • Cho phép nhập từ khóa dễ tìm kiếm
 • Chuyên mục: TẤT CẢ

Khuyến mãi đăng tin VIP

sale image
Giảm giá
Gói cao cấp
100,000150,000₫
 • Hiệu lực 90 Ngày
 • Rao vặt thường 12
 • Quảng cáo nổi bật 12
 • Up tin lên đầu 12
 • Số lượng hình ảnh 7
 • Cho phép đặt giá thầu 12
 • Video URL
 • Cho phép nhập từ khóa dễ tìm kiếm
 • Chuyên mục: TẤT CẢ
sale image
Giảm giá
Gói VIP 6 tháng
150,000180,000₫
 • Hiệu lực 180 Ngày
 • Rao vặt thường 15
 • Quảng cáo nổi bật 15
 • Up tin lên đầu 15
 • Số lượng hình ảnh 8
 • Cho phép đặt giá thầu 15
 • Video URL
 • Cho phép nhập từ khóa dễ tìm kiếm
 • Chuyên mục: TẤT CẢ
sale image
Giảm giá
Gói VIP 365 ngày
250,000350,000₫
 • Hiệu lực 365 Ngày
 • Rao vặt thường 18
 • Quảng cáo nổi bật 18
 • Up tin lên đầu 25
 • Số lượng hình ảnh 10
 • Cho phép đặt giá thầu 20
 • Video URL
 • Cho phép nhập từ khóa dễ tìm kiếm
 • Chuyên mục: TẤT CẢ