QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản chung

 1. KHÔNG sử dụng các từ ngữ ảnh hưởng đến luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.
 2. KHÔNG sử dụng các từ ngữ vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
 3. KHÔNG sử dụng các từ ngữ liên quan đến chính trị, tôn giáo.
 4. KHÔNG được đăng ký định danh (nick, username) phản cảm hoặc gây ảnh hưởng không tốt.
 5. Thanh viên đăng tin trên raovathcm.net phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, tính xác thực của tin đăng.
 6. Raovathcm.net không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng.
 7. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên raovathcm.net.

Điều khoản riêng về tin đăng

 1. Nội dung tin đăng phải liên quan đến tiêu đề, không chứa các từ cấm, phản cảm, v.v..Không chứa đường link có nội dung xấu.
 2. Không được đăng tin trùng lặp. Mỗi tin đăng phải cách nhau 15p.
 3. Hình ảnh của tin đăng phải liên quan đến nội dung tin.
 4. Trên hình ảnh không được để hình chìm (watermark) của web hoặc website khác.
 5. Các tin đăng có chứa nội dung xấu hoặc không hợp lệ.
 6. raovathcm.net có quyền xóa tin đăng mà không cần thông báo trước.

Chính sách riêng tư

 1. Để để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn, Khi bạn đăng ký hoặc đăng tin trên raovathcm.net, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân sau: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.
 2. Chúng tôi có quyền thay đổi các chính sách thông tin bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website RAOVATHCM.NET.

ĐIỀU QUAN TRỌNG

 • Không lạm dụng đăng tin nhiều bài mà chỉ một nội dung.
 • Không đăng nhiều tiêu đề nhưng nội dung vẫn giống nhau
 • Không spam tin rác
 • Nếu đăng tin như trên liên tục với tin chất chiếm hết các thông tin khác bạn sẽ bị nhắc nhỡ,  nếu không khắc phục sẽ bị xóa tư cách thành viên.

Trân trọng!

hàng đầu
Skip to content