0

Quảng cáo đã Bán

7

Tổng số tin

Liên hệ

15 Lượt xem
15/04/2024

THIẾT BỊ ĐO pH/OXY HÓA KHỬ (ORP) -Thang đo (pH)(*)...

1,111đ (Thương lượng)

Tân Phú, Tp HCM
17 Lượt xem
12/04/2024

THIẾT BỊ ĐO AMONI (NH4+)-Thang đo TSS(*): 0 – 50 m...

1,111đ (Thương lượng)

Tân Phú, Tp HCM
27 Lượt xem
09/04/2024

-Thangđo COD(*): 0 – 500 mg/L (hoặc lựachọn thang ...

1,111đ (Thương lượng)

Tân Phú, Tp HCM
37 Lượt xem
09/04/2024

THIẾT BỊ ĐO NHUCẦU OXY HÓA HỌC ( COD) -Thangđo COD...

111đ (thương lượng)

Tân Phú, Tp HCM
191 Lượt xem
09/04/2024

THIẾT BỊ ĐO NHUCẦU OXY HÓA HỌC ( COD) -Thangđo COD...

1,111đ (Thương lượng)

Tân Phú, Tp HCM
14 Lượt xem
09/04/2024

-Thang đo (pH)(*): 0.00 to 14.00pH, độ phân giải 0...

111đ (Thương lượng)

Tân Phú, Tp HCM
32 Lượt xem
09/04/2024

-Thang đo (pH)(*): 0.00 to 14.00pH, độ phân giải 0...

1,111đ (Thương lượng)

Tân Phú, Tp HCM
hàng đầu
Skip to content