P-Toluenesulfonic Acid – PTSA (C7H8O3S, CAS no: 104-15-4 / 6192-5

P-Toluenesulfonic Acid – PTSA (C7H8O3S, CASno: 104-15-4 / 6192-52-5) Nếu bạn còn đang phân vânkhông biết nên chọn nhà cung cấp nào để mua hóa chất P-Toluenesulfonic Acid – PTSA (C7H8O3S) 95%ở đâu thì ...