633 Lượt xem
28/04/2021

Công ty Gia Huy-238 Phạm Đức Sơn, phường 16 Quận 8...

7,400,000,000đ (Thương lượng)

238 Phạm Đức Sơn , Phường 16 , Quận 8
527 Lượt xem
28/04/2021

Công ty Gia Huy 238 Phạm Đức Sơn, phường 16, quận ...

1,800,000,000đ (Thương lượng)

238 Phạm Đức Sơn , Phường 16 , Quận 8
hàng đầu
Skip to content