335 Lượt xem
17/04/2021

PAC là chất trợ lắng, keo tụ trong xử lý nước thải...

Gọi để biết giá

Khu Công Nghiệp Amata, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
415 Lượt xem
16/04/2021

Bán Xút vảy 99%. Dùng trong công nghiệp hóa chất t...

11,500đ (Đúng giá)

KCN Amata, Đường 13, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
406 Lượt xem
15/03/2021

Thép đàn hồi là gì? Thế nào là thép đàn hồi?? THÉP...

1$ (Thương lượng)

146-148 Cộng Hòa, Tân Bình
hàng đầu